Имате въпроси? 0895 812 511     E-mail: abcperfect@mail.bg вход регистрация

Английски език

Ниво A1

(Beginner, Elementary)  - 12 месеца достъп
Полага основите на езика и дава сигурността в общуването.

Изучават се специфичните английски звуци, базисни граматически времена и структури, основни думи и изрази. След обучението ще умеете да се представяте, да провеждате елементарен разговор и да обмените лична или професионална информация; да четете и разбирате кратки адаптирани текстове, както и да слушате и разбирате най-съществената информация от говоримия адаптиран английски език.

Цена: 210лв.

Placeholder image

Ниво A2

(Pre-Intermediate)
затвърждава и разширява основните лексикални и граматически структури от ниво А1.

Цена: 210лв.

Placeholder image

Ниво B1

(Pre-Intermediate)
надгражда езиковите познания и осигурява лекота в общуването на английски език.

Цена: 220лв.

image_b1

Ниво B2

(Upper-Intermediate) - свободно разбираме и участваме в разговор на широк кръг от теми, както и умеем да изразим мнения и чувства ясно и прецизно.   

Цена: 220лв.

image_b2_1Разговорен английски език

Ниво A1 - A2 - 6 месеца достъп

Курсът ви дават увереност и самочувствие в ежедневни ситуации - срещи с хора, пазаруване, пътуване и др.

С помощта на видео, аудио и текстови материали упражнявате своето произношение и умение за слушане с разбиране. Усвоявате езика с лекота и удоволствие, като акцентът е главно върху изграждане на умения и увереност при водене на разговор на английски език.

Цена: 150лв.