Имате въпроси? 0895 812 511     E-mail: abcperfect@mail.bg вход регистрация

 

"ЕйБиСи Перфект" предлага професионални и специализирани преводи на повече от 25 езика на официални и лични документи (акт за раждане, дипломи, уверения, свидетелства за съдимост, свидетелства за идентичност на имена, свидетелства за сключен граждански брак и др.), различна по вид документация – фирмена (счетоводни и банкови документи, бизнес кореспонденция, бизнес оферти, интернет страници, рекламни материали, инструкции на различни уреди и съоръжения и др.), както и превод на различни видове художествена и специализирана литература (медицинска, юридическа, икономическа, техническа). Също така предлагаме и редакция на преведени текстове, която се таксува 50% от цената на превода за съответната група езици и видове текст.
Устни преводи осъществяваме при делови срещи, конференции, семинари и др.
При изявено желание от страна на клиента готовият материал може да бъде изпратен или доставен до Вашия офис, с което ще Ви спестим ценно време.

ЗАВЕРКА И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ ОТ И ЗА ЧУЖБИНА:
Легализацията се извършва чрез удостоверяване на превода с заверка от Дирекция “Консулски отношения” към Министерство на външните работи, както и с поставяне върху самия документ или в приложение към него на специално удостоверение (Аpostille). Същността на заверката с “апостил” представлява легализиране на документа от компетентния орган в държавата, където той е издаден. Заверката с „апостил” гарантира валидността и признаването на българските официални документи в чужбина. “ЕйБиСи Перфект” посредничи при легализирането на преведените документи, както и на документите, които са без превод, но се нуждаят от легализация за страната, за която са предназначени. Предлагаме безплатни консултации, с което пестите време и средства!
Освен легализация на документи в Министерство на външните работи, "ЕйБиСи Перфект" извършва и заверки на документи от български и чужди учреждения във всички министерства и държавни институции.
ЗА КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ:
"ЕйБиСи Перфект" провежда специална политика по обслужване на абонаментни договори на юридически лица и неправителствени организации, т.н. ”корпоративни клиенти”. Освен задължителните професионализъм, конфеденциалност и стриктно спазване на всички зададени параметри и срокове, абонаментното обслужване предлага и редица финансови преференции:
• Над 20 стр. на месец - 4% отстъпка
• Над 100 стр. на месец - 8% отстъпка
• Над 200 стр. на месец - 10% отстъпка
• Над 500 стр. на месец - 12% отстъпка
Преди да ни се доверят, корпоративните клиенти имат възможност за една страница пробен превод.

ЦЕНИ