Имате въпроси? 0895 812 511     E-mail: abcperfect@mail.bg вход регистрация

Общи Условия

Тези Общи условия уреждат взаимоотношенията между ЕйБиСи Перфект ЕООД и Потребителите (клиентите), които ползват онлайн платформата http://abcperfect-bg.com за езиково обучение и преводи. С натискането на обект, картинка, линк (различен от този на Общите условия) или бутон, разположен на уебсайта cе счита, че приемате или сте съгласни с описаните по-долу Общи условия. Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), както и с другите нормативни актове, действащи на територията на Република България.

І. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН
1. Разглеждането на платформата е напълно свободно и достъпно от всички точки на света.
2. За да се закупи курс за езиково обучение е необходима регистрация с парола и електронна поща (e-mail). Регистрацията е напълно безплатна и става като се попълни формата за регистрация. Регистрираният клиент има възможност да се ползва от всички услуги на платформата.
3. Потребителят трябва да посочи e-mail и парола, лични данни и телефон за връзка.
4. ЕйБиСи Перфект ЕООД е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и има правото да събира, обработва и ползва личните данни на своите потребители с оглед нуждите на електронния магазин, като същевременно има задължението да опазва в тайна тези лични данни, да не ги използва за други цели, нито да ги предоставя на трети лица.
5. В платформата на http://abcperfect-bg.com/ на всяка услуга е посочена цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, с цел подпомагане на информиран избор при покупка на услуга.
6. Всички посочени на сайта цени са крайни и с включен ДДС.
7. На страницата на онлайн курсове под всяко посочено ниво е разположен бутон „Купи“. Чрез натискане на бутона потребителят получава платежно нареждане с необходимите данни, чрез което да заплати избрания курс.


ІІ. ДОСТЪП ДО ЗАПЛАТЕН КУРС
1. След като потребителят заплати избрания курс и това се отрази по банковата сметка, Администратор в рамките на 1 работен ден предоставя достъп на потребителя до платформата за 6, 8 или 12 месеца, според избора на потребителя.
2. Достъп се предоставя само на успешно приети и заплатени курсове. Потребителят бива уведомяван по телефон или имейл за активация на достъп до заплатен курс от платформата.
3. Потребителят има достъп до платформата 24/7 за целия заплатен период.
4. Активация на достъп до платформата за заплатен период не се извършва в неделя и в официални празници.
5. Цените на всеки предлаган курс са посочени под всяко посочено ниво, чрез бутон „Купи“.
6. Ако Потребителят не осигури точна и актуална информация за телефон и имейл за предоставяне на достъп, Администраторът се освобождава от задължението и отговорността да изпълни заявения достъп до платформата.


ІІІ. ПЛАЩАНЕ
1. Можете да заплатите цената на избрания курс като използвате по свой избор един от следните начини:
а) Плащане по банков път – след регистрация в системата и генериране на платежно нареждане можете да заплатите сумата за избрания курс във всяка банка или каса на ЕasyPay на територията на Република България по сметката посочена в платежното нареждане.
б) Плащане през PayPal - при избиране на този метод на плащане ще бъдете прехвърлен към страницата на PayPal, където действат Общите условия за ползване на www.paypal.com. За да платите, не е задължително да имате регистрация в PayPal. За повече информация www.paypal.com.


IV. УСЛОВИЯ ЗА КОПИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
1. Цялата информация, публикувана в сайта http://abcperfect-bg.com е собственост на ЕйБиСи Перфект ЕООД.
2. 9.2. Забранява се копирането на текстове от http://abcperfect-bg.com и поставянето им в други уеб сайтове и онлайн платформи с комерсиална цел без писмено съгласие на ЕйБиСи Перфект ЕООД или да се цитира източникът, като се постави следният текст: „Източник: онлайн платформа за езиково обучение и преводи http://abcperfect-bg.com“.


V. ОТГОВОРНОСТ
1. Отговорност за предоставяне на точна и вярна информация при регистрация в платформата носи Потребителят, който прави своя доброволен избор за предоставяне на достъп до платформата.
2. ЕйБиСи Перфект ЕООД не носи каквато и да е отговорност пред трети лица, ако такова лице сметне, че публикувана информация нарушава нечии авторски права или други права на интелектуалната собственост.


VI. ОБРАТНА ВРЪЗКА
1. Всеки Потребител може да осъществи обратна връзка с ЕйБиСи Перфект ЕООД, за да поставя въпроси, да прави предложения и да получава информация. Връзка може да се осъществи на посочените имейл адрес в сайта, oнлайн чат, на телефонен номер 0895812511 и чрез страницата във „Facebook”.
2. ЕйБиСи Перфект ЕООД е администратор на онлайн платформата за езиково обучение и преводи и съответно в изпълнение на тази функция може да премахне всякакви нецензурни и обидни квалификации, нарушаващи морала и добрия тон.
Настоящите Общи условия са приети от управителя на ЕйБиСи Перфект ЕООД и последната промяна в тях е от 31.07.2016г.